Om häst och naturaktiviteter

Linda Mari Konsult, LIMA konsult.

Jag är en häst och naturälskande människa som har levt med häst i 40 år. Hos hästarna har jag hittat mitt sammanhang där jag tryggt kan vara mitt innersta jag. Hästarna har varit och är mina lärare i mångt och mycket men främst i att lära mig om mig själv på ett ärligt och rakt sätt. Utan att döma och förminska.

Jag har hela hästlivet varit nyfiken på och viljat lära mig hur man möter, bemöter och skapar en relation med hästen utan hierarki, våld och tvång, utan att förminska den och utan att ändra på den. Detta är en utmaning och en ständig process som hela tiden utmanar mig i mina förmågor och i mitt sätt att vara.  Jag får vid varje möte med hästar lära mig något om mig själv och om dem.

Min önskan är att ta människan till hästens värld och ge hästen möjlighet att lära oss om livet. Mellan häst och människa finns något abstrakt som lockar mig till utforskning.

Hästar

Det jag har upplevt med hästarna är inget nytt. Hästar har i historien setts som ett andligt kraftdjur som hjälper människor till personlig utveckling. De är bra på att göra oss uppmärksamma på vem vi är och hur vi agerar. Och hur vi ska vara och agera för att nå ömsesidig respekt och förtroende.
Hästen är bytesdjur som jagas av rovdjur och är hela tiden uppmärksam på det som sker omkring den då det kan vara avgörande för dens liv. Hästar är proffs på att vara mindful. De är känsliga och kommunicerar med små medel, rörelser och gester- kroppsspråk. Vilket vi behöver vara uppmärksamma på för att nå god kommunikation med hästen. Hästar är flockdjur och alla i flocken har lika värde med individuella förmågor som tillsammans utgör helheten och bildar en stark grupp. När alla i flocken använder sin fulla kapacitet vid rätt tidpunkt finns bästa förutsättningarna till överlevnad. För att få veta vem i gruppen som är bäst på vad så triggar man varandra. När vi möter hästar så kommer de även trigga oss. De kommer utmana oss att vara den vi är med alla våra styrkor och förmågor.

Hästunderstödd Coaching

Kan vara ett hjälpmedel i rehabilitering för personer med depression, ångest, missbruk och beteendeproblematik. Vidare ett stöd till personlig utveckling, bättre hälsa och välbefinnande. Eller till dig som vill utvecklas i ditt samarbete med andra eller i din ledarroll. Eller bara vill umgås med hästen i naturen för att det är underbart 🙂

Individens förmågor och vilja styr vad vi gör tillsammans med hästen och självklart är hästens vilja och förmågor med och styr. Aktiviteterna kan vara allt ifrån att vara nära, klappa, rida till att strategiskt arbeta med personlig utveckling i syfte att ge individen ökad självkännedom, självtillit, kroppskännedom, välbefinnande, mental och fysisk hälsa.

Att vara med hästar har dokumenterade positiva effekter på människor. Att vara med hästar och att vistas i deras miljö naturen, minskar bland annat oro och stress. Att ta hand om hästen ger bland annat en känsla av att känna sig behövd och känsla av sammanhang. att rida förbättrar bland annat balans, koordination och muskelstyrka.
Att använda hästar och ridning görs såväl inom socialt- och pedagogiskt arbete. Inom vården har hästunderstödda insatser framför allt nyttjats inom habilitering, neurologi och psykiatri.

Coaching

Coachning är att gå in i ett partnerskap med en eller en grupp av klienter en kreativ och tankeväckande process, som ska inspirera dem att maximera sin personliga och professionella potential, (International Coach Federation). En coach har fokus på nutid och framtid.
Hästarna har en förmåga att trigga det som behöver komma fram. Jag översätter det som händer mellan hästen och människan, väcker tankar, lyssnar, reflekterar, sammanfattar, förstärker det positiva och guidar till nästa steg.

Hur hästen kan fungera som ett stöd

Kommunikation och samspel. Konflikthantering och gränssättning
– I möte med hästen övar man på kommunikation och samspel med hästen. Vårt kroppsspråk, vad vi känner, uttrycker, våra intentioner och sätt att vara, påverkar hur hästen reagerar på oss. Hästen speglar dig och tillsammans med hästen får du ökad medvetenhet om vem du är, hur du är och vad du förmedlar och sänder ut till din omgivning. Man övar bemötande, social förmåga, samspel, omsorg, tillit, hänsyn och förmåga att reglera tankar och känslor. Det skapas en medvetenhet och förståelse om mig själv, mitt sätt att vara, mina handlingar och hur det kan påverka i möte med andra människor.
– Observera hästar. Att se hur hästar fungerar tillsammans i sin grupp kan initiera till samtal kring hur vi människor kommunicerar, interagerar, påverkar varandra och hur vi exempelvis löser konflikter. Att se och förstå andras och sina egna behov är viktigt i tex en förändringsprocess eller för att nå ett mål.
– Hästar ser sig som en i en helhet, en pusselbit i ett pussel som inte blir helt om en bit saknas. De har olika roller som alla har betydelse för flocken som helhet, de värderar inte de olika rollerna, alla roller är lika viktiga. Att observera detta kan hjälpa oss att se oss själva i ett sammanhang och värdera oss själva för den vi är och inte efter vilken kostym, yrkesroll eller frisyr vi har.
– I samvaro med hästarna är det viktigt att sätta gränser ur ett säkerhetsperspektiv. Man får öva på att sätta gränser och känna hästens och sina egna gränser för vad som är ok.

Rutiner och struktur

– Hästen kan ge mening till att komma upp ur sängen för att åka och ta hand om hästen som är beroende av dig. Det skapas en rutin och struktur runt hästen och den omsorg som den behöver.
Att stärka relationer
– Anknytning. Det kan vara lättare att knyta an till en häst än till en människa. Många kan uppleva villkorslös kärlek tillsammans med hästen.
– Hästen kan fungera som en bro mellan klient och behandlare och eller förälder och förbättra kommunikationen där i mellan.
– Vara på neutral mark, ofta utomhus i naturen kan avdramatisera ett möte med tex en terapeut.
– Alla står lika inför hästen vare sig man är klient, behandlare eller förälder. Hästen bryr sig exempelvis inte om yrkesroller. Hästen värderar människan utifrån vem du är som person i ögonblicket. Detta kan vara till fördel när en terapeut vill skapa god relation till sin klient.
– Utflykt med häst kan vara en gemensam aktivitet för familjen.

Att hantera en påfrestande livssituation

– Samvaro med häst ger minskad oro, stress och ångest.
– Du övar på att vara här och nu, medveten närvaro och meditation.
– Att kunna hantera en konflikt och den stressituation som uppstår har med inre styrka och kunskap att göra. Du behöver vara lyhörd, kreativ och ha kontroll över dig själv, vilket du tränar i samvaro med hästen.

Beroendeproblematik, våld eller psykisk sjukdom.

– Att ha någon som står där, någon att krama, någon att ha fysisk kontakt med, någon som bara är och inte kräver något tillbaka kan ge känsla av lugn, ro och välbefinnande. Många som har svårt med fysisk kontakt med människor kan uppskatta kontakten med hästen. Vid frivillig fysisk kontakt utsöndras oxytocin, ett må bra hormon som får oss att känna lugn och ro. Oxytocin har också en positiv effekt på kommunikation och lärande. Tex har autistiska personer lättare att uttrycka sig i närhet en av djur.

• Examinerad Hälsocoach 120 hp,
• Examinerad Hästskötare
• One year Schooling Claus Ferdinand Hempfling
• Bodyawarenesscoach Claus Ferdinand Hempfling
• Soma Move och Soma Mind instruktör.
• Naturguide
• Lära med Hästars grundutbildning
• Erfarenhet av att arbeta med projekt, coaching och människor med psykisk ohälsa och missbruk.

Som hälsocoach har jag övergripande kunskap inom det stora området hälsa och ser hälsa ur ett helhetsperspektiv. Jag jobbar tillsammans med hästen som stöd i ett coachande förhållningssätt.

Polar
P.R.E valack 17 år en lugn, trygg och matglad livsnjutare.
Jolle Jan
Frieserhings 3 år en busig, social och nyfiken filosof.
Jag Mari
Människotjej 49 år en glad och lite småtokig hälsocoach.

Nyfiken? Läs mer om hästunderstött arbete och terapi här:

Avhandling hästunderstött socialt arbete Hästen inom terapin Hästen som terapeut OHI, organisationen för hästunderstödda insatser HNS, Hästnäringens Nationella Stiftelse Lära med hästar SLU, Framtidens djur natur och hälsa

LIMA Konsult
Ringnäs 402
826 92 Söderala
Kontakt
Tel: 070-628 94 04
Epost: mari@limakonsult.se

Vi anordnar även prova-på aktiviteter efter önskemål. Exempelvis kick-off för företag eller andra grupper.
Kontakta oss med en förfrågan så ser vi till att tillmötesgå era önskemål.
Alla tjänster är anpassningsbara i tid, antal tillfällen och personer. Välkommen att höra av dig för prisförslag.

Följ oss på Facebook och ta del av aktuella evenemang!

Hemsida av Annonspartner Sverige AB